Logo Stavební mechanizace - Servis, s.r.o.

Stavební mechanizace - Servis, s.r.o.

Firma vznikla v roce 2013 jako nástupnická organizace společnosti Stavební mechanizace VM s.r.o. V roce 2015 do této společnosti kapitálově vstoupila společnost EFIOS spol.s r.o. čímž vznikla jedna z největších stavebních společností v našem regionu.

Firma je zapsána v Obchodním rejstříku, krajský soud Ostrava, pod spisovou značkou C 57738 a v Seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeném na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR.


Na základě živnostenských listů a koncesních listin provozuje firma tyto činnosti:

 1. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 2. Těžba nevyhrazených nerostů
 3. Montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení
 4. Přípravné práce pro stavby
 5. Silniční motorová doprava nákladní
 6. Nakládání s odpady
 7. Zprostředkování služeb
 8. Velkoobchod
 9. Projektová činnost ve výstavbě
 10. Specializovaný maloobchod
 11. Zprostředkování obchodu


Nosným programem firmy je provádění staveb s vysokým podílem zemních prací.
K provádění těchto staveb je firma dobře vybavena špičkovou technikou s dostatečnou těžební a přepravní kapacitou. Ze stavebních prací dominují revitalizace toků, sanace půdních sesuvů, liniové stavby, výstavby účelových komunikací, výstavby průmyslových objektů, výstavby občanských staveb, zakládání staveb a velkoobjemové zemní práce. Firma dbá na ekologii a dopad prováděných prací na životní prostředí.

Společnosti EFIOS je partner firmy STAVEBNÍ MECHANIZACE - SERVIS s.r.o. STAVEBNÍ MECHANIZACE - SERVIS s.r.o.
Za Drahou 1293, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 02360641, DIČ: CZ02360641

Zásady ochrany osobních údajů.

Copyright © 2016-2018 HodaDesign. Všechna práva vyhrazena.